Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ochrana velkých šelem

Všechny tři druhy velkých šelem jsou u nás chráněny podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podle vyhlášky č. 395/1992 je vlk obecný a medvěd hnědý zařazen mezi kriticky ohrožené druhy živočichů, rys ostrovid mezi druhy silně ohrožené. Všechny tři druhy jsou také chráněny podle Bernské konvence jako přísně chráněné druhy živočichů (zde však nutno podotknout, že v ČR se Bernská úmluva nevztahuje na vlka a medvěda, což je naprosto absurdní situace). Na velké šelmy pamatuje i nařízení Evropské rady, resp. NATURA 2000 - všechny tři druhy velkých šelem jsou uvedené ve "Směrnici o stanovištích" (92/43/EEC) v příloze IV jako druhy živočichů, vyžadující v zájmu Společenství přísnou ochranu.

Přes všechna tato zákonná opatření je zjevné, jak pojednávají kapitoly o vývoji početnosti velkých šelem v ČR a o pytláctví, že stavy velkých šelem se u nás nevyvíjí optimálně a jejich největší nebezpečí představuje ilegální lov. Právo na ochranu šelem je v terénu velmi těžko vymahatelné a dokázání viny konkrétnímu pytlákovi ještě těžší.

Praktickou ochranou šelem se věnuje několik neziskových organizací:

Hnutí DUHA ve spolupráci s občanským sdružením Beskydčan v roce 1999 zahájilo projekt Záchrana a návrat velkých predátorů, jehož součástí byl vedle besed, přednášek, výstav, mediální kampaně a snahy o změnu legislativy také terénní monitoring prováděný tzv. vlčími hlídkami. Projekt vlčích hlídek, který od roku 2002 koordinuje místní skupina Hnutí DUHA Olomouc, si klade za cíl:

  • neustálým pohybem v terénu narušovat anonymitu pytláků a jejich pocit beztrestnosti
  • monitoring výskytu velkých šelem a dalších ohrožených druhů Beskyd (tetřev, jeřábek, puštík bělavý…)
  • aktivním zapojením do smysluplné práce podnítit zájem o ochranu přírody u mladých lidí, zejména z oblasti severovýchodní Moravy

Ochraně velkých šelem se věnují také některé základní organizace Českého svazu ochránců přírody: ČSOP Valašské Meziříčí a ČSOP Radhošť z Rožnova p. R. Praktikují především osvětovou činnost (vydávání publikací, pořádání výstav) a půjčování elektrických ohradníků chovatelům ovcí jako ochranu jejich stád před velkými šelmami.

V reakci na stále častější případy nelegálního odstřelu rysa ostrovida na Šumavě odstartoval v lednu 2005 projekt rysích hlídek, koordinovaný Hnutím DUHA Praha ve spolupráci se Správou CHKO Šumava.

V červenci 2004 vznikla nová organizace Česká asociace na ochranu vlků (ČAOV), která se věnuje propagaci ochrany vlků prostřednictvím internetu a pomalu rozjíždí přednášky o vlcích na středních školách. Mimo jiné spolupracuje také s Hnutím DUHA Olomouc - např. technicky zabezpečila vytvoření a provoz těchto stránek.

Odměna za usvědčení pytláka

Přestože ilegální lov šelem v ČR podle všech známek intenzivně probíhá, doposud se nepodařilo žádného pytláka usvědčit. Příčina: lidé často vědí, kdo v obci šelmu zastřelil, ale mlčí. Proto Hnutí DUHA v červnu 2004 vypsalo odměnu 20 000 Kč za informace, které povedou k odhalení a usvědčení lovce, který zastřelil vlka, rysa nebo medvěda. Zároveň vyhlásilo veřejnou sbírku, která má umožnit další navýšení nabízené odměny. V současnosti nabízená odměna dosahuje výše 50 000 Kč.

Podmínky pro vyplacení odměny

BlueBoard.cz